Vores handelsbetingelser

Generelle oplysninger

Rørvig Dessert
Lyngvej 42, Ellinge Lyng
4573 Højby
Telefon: 24 24 06 67
Email: hej@rorvigdessert.dk

Betaling

Modtages med med Dankort/VISA-Dankort, VISA, VISA Electron, Mastercard og JCB. Betaling vil først blive trukket på din konto, når varen afsendes.

Levering

Levering foretages vha. Kølebil, af Rørvig Dessert chauffør

Leveringstid kan ses på den enkelte vare.

Opfyldelse af levering sker kun til betaler, eller anden person ved fuldmagt underskrevet af betaler.

Særlige vilkår:

Hvis du fortryder dit køb (fortrydelsesret)
Du har 14 dages fortrydelsesret, når du handler hos os. Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter den dag du;
a)har modtaget din vare
b)får den sidste vare i fysisk besiddelse, når det drejer sig om en aftale om flere forskellige varer, som er bestilt i én ordre, og som leveres enkeltvis
c)får det sidste parti, eller den sidste del i fysisk besiddelse, når det drejer sig om en aftale om levering af en vare,der består af flere partier eller dele
Du skal inden 14 dage fra modtagelse give os meddelelse om, at du ønsker at fortryde dit køb. Meddelelsen skal gives ved (indsætmail, tlf. nummer osv.)I din meddelelse skal du gøre os tydeligt opmærksom på, at du ønskerat udnytte din fortrydelsesret. Det er ikke muligt at fortryde ved blot at nægte modtagelse af varen uden samtidig at give os udtrykkelig meddelelse herom.
Returnering: Du skal sende din ordre retur til os uden unødig forsinkelse og senest 14 dage efter, du har meddelt os, at du ønsker at fortryde dit køb.
Du skal afholde de direkte udgifter i forbindelse med tilbagelevering af varen.Ved returnering er du ansvarlig for, at varen er pakket forsvarligt ind.
Du bærer risikoen for varen fra tidspunktet for varens levering. Visse varer kan i kraft af deres art ikke returneres med normal post.
Følgende varetyper er undtaget for trydelsesretten:
1.aftaler omfattet af § 7, stk. 2:
Levering af fødevarer, drikkevarer eller andre varer til husholdningens løbende forbrug, som leveres fysisk til forbrugerens hjem, bopæl eller arbejdsplads af en erhvervsdrivende, der ofte og regelmæssigt betjener faste ruter,-Stiftelseeller overdragelse af rettigheder over fast ejendom med undtagelse af fjernsalgsaftaler vedrørende finansielle tjenesteydelser eller af fjernsalgsaftaler vedrørende udlejning af fast ejendom, -Opførelseaf bygning, -Omfattetaf § 1, stk. 1, i lov om forbrugeraftaler om brugsret til logi på timesharebasis, længerevarende ferieprodukter m.v.,-Omfattetaf § 1, stk. 1, i lov om pakkerejser, -Spil, hvor der for deltagelse betales en pengeindsats, eller-Hvorvaren og købesummen udveksles samtidig med indgåelse af en aftale uden for den erhvervsdrivendes forretningssted, hvis købesummen ikke overstiger 350 kr. 2.Udførte ikkefinansielle tjenesteydelser, hvis leveringen af tjenesteydelsen er påbegyndt med forbrugerens forudgående udtrykkelige samtykke og anerkendelse af, at fortrydelsesretten ophører, når tjenesteydelsen er fuldt udført, 3.Leveringaf varer, som er fremstillet efter forbrugerens specifikationer eller har fået et tydeligt personligt præg,4.Leveringaf varer, som må antages at blive forringet eller forældet hurtigt,5.Leveringaf forseglede varer, som af sundhedsbeskyttelses-eller hygiejnemæssige årsager ikkeer egnet til at blive returneret, og hvor forseglingen er blevet brudt efter leveringen, 6.Leveringaf varer, som på grund af deres art bliver uløseligt blandet sammen med andre varer ved leveringen,7.Leveringaf alkoholholdige drikkevarer, hvor prisen blev fastsat ved købsaftalens indgåelse og levering først kan finde sted efter 30 dage, og hvor den faktiske værdi afhænger af markedskonjunkturer, som den erhvervsdrivende ikke har indflydelse på, 8.Aftalerom specifikke hastende reparations-eller vedligeholdelsesarbejder hos forbrugeren, som denne på forhånd udtrykkeligt har anmodet om,9.Leveringaf plomberede lyd-eller billedoptagelser eller computersoftware, som forbrugeren har brudt plomberingen på, 10.Leveringaf aviser, tidsskrifter eller magasiner med undtagelse af abonnementsaftaler for levering af sådanne publikationer,11.Aftaler, der indgås på en offentlig auktion,

Leveringaf tjenesteydelser i form af logi undtagen til beboelsesformål, transport af varer, biludlejningsvirksomhed, forplejning eller tjenesteydelser i forbindelse med fritidstilbud, når det følger af aftalen, på hvilken dato eller inden for hvilken bestemt periode den pågældende tjenesteydelse skal udføres,

13. Levering af digitalt indhold, som ikke leveres på et fysisk medium, hvis udførelsen er påbegyndt med forbrugerens forudgående udtrykkelige samtykke og anerkendelse af, at vedkommende dermed mister sin fortrydelsesret,

14. Finansielle tjenesteydelser omfattet af lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v.

15. Aftaler om varer, værdipapirer eller tjenesteydelser, hvis prisen afhænger af udsving på kapitalmarkedet, som den erhvervsdrivende ikke har nogen indflydelse på, og som kan forekomme i fortrydelsesperioden.

Du mister din fortrydelsesret,hvis;-du bryder forseglingen på varer, som af sundhedsbeskyttelses-eller hygiejne mæssige årssager ikke er egnet til at blive returneret.-du bryder plomberingen på lyd-eller billedoptagelser eller computersoftware.

Varens stand, når du sender den retur.

Du hæfter for eventuel forringelse af varens værdi, som skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og den måde, den fungerer på. Med andre ord –du kan prøve varen på samme måde, som hvis du prøvede den i en fysisk butik. Hvis varen er prøvet udover, hvad der er beskrevet ovenfor, betragter vi den som brugt, hvilket betyder, at du ved fortrydelse af købet kun får en del eller intet af købsbeløbet retur, afhængig af varens handelsmæssige værdi. For at modtage hele købsbeløbet retur må du altså gøre det samme, som man kan i en fysisk butik. Du må afprøve varen, men ikke tage den i egentlig brug.

Tilbagebetaling af købs beløbet.

Hvis du fortryder dit køb, får du naturligvis det beløb du har indbetalt til os, tilbage. I tilfælde af en værdiforringelse, som du hæfter for, fratrækkes denne købsbeløbet. Hvis du benytter din fortrydelsesret, refunderer vi alle betalinger modtaget fra dig, herunder leveringsomkostninger (dog ikke ekstra omkostninger som følge af dit eget valg af en anden leveringsform end den billigste form for standardlevering, som vi tilbyder), uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor vi har modtaget meddelelse om din beslutning om at fortryde denne aftale. Vi gennemfører en sådan tilbagebetaling med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved den oprindelige transaktion, medmindre du udtrykkeligt har indvilget i noget andet. Vi kan tilbageholde tilbagebetalingen, indtil vi har modtaget varen retur, med mindre du inden da har fremlagt dokumentation for at have returneret den. Hvis du fortryder købet, skal varen sendes til: Toldbodvej 48, Rørvig. Du kan også fortryde købet ved at give tydelig meddelelse og aflevere den personligt på ovenstående adresse, mod forudgående aftale.

Hvad skal jeg sende med tilbage?

Du skal vedlægge en kopi af din faktura. Ekspeditionen går hurtigere hvis, du ligeledes kontakter os først via mail og vedlægger udskrift af dette.

Bemærk! Vi modtager ikke pakker sendt pr. efterkrav.

Hvis der er noget galt med varen (reklamationsret) Købelovens mangels regler finder anvendelse på varekøb.

Når du handler på Rorvigdessert.dk har du selvfølgelig 24 måneders reklamationsret. Det betyder, at du som udgangspunkt kan få varen repareret, ombyttet, pengene tilbage eller afslag i prisen, afhængig af den konkrete situation. Det er selvfølgelig et krav, at reklamationen er berettiget, og at manglen ikke er opstået som følge af en fejlagtig brug af produktet eller anden skadeforvoldende adfærd.

Hvor hurtigt skal jeg reklamere?

Du skal reklamere indenfor ”rimelig tid” efter, at du har opdaget manglen ved varen. Hvis du reklamerer inden for to måneder efter, at manglen er opdaget, vil reklamationen altid være rettidig. Vi refunderer rimelige fragt omkostninger. Er reklamationen berettiget, refunderer vi naturligvis dine (rimelige) fragtomkostninger. Varen sendes til: Toldbodvej 48, Rørvig.

Vi har brug for følgende information, når du sender varen til os:

Dit navn som ordren er udført til, adresse, mail adresse og telefon nummer.

Når du returnerer varen, bedes du oplyse, hvad problemet er så detaljeret som muligt.

Vi modtager ikke pakker sendt pr. efterkrav eller lignende. Husk,at varen altid skal sendes tilbage i forsvarlig emballage, og husk at få en kvittering for afsendelse, så vi kan tilbagebetale dine fragtomkostninger.Hvad gør vi med dine personlige oplysninger (persondatapolitik)

For at du kan indgå aftale med os, har vi brug for følgende oplysninger:

Navn

Adresse

Telefonnummer

E-mail adresse.

Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål at kunne levere varen til dig. Personoplysningerne registreres hos Rørvig Dessert ApS og opbevares i fem år, hvorefter oplysningerne slettes. Når der indsamles personoplysninger via vores website, sikrer vi, at det altid sker ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke, således at du er informeret om, præcis hvilke oplysninger, der indsamles og hvorfor. Ejere og webmaster for Rørvig Dessert ApS har adgang til de oplysninger, der registreres om dig. Den dataansvarlige på Rorvigdessert.dk er Medejer Morten Weidemann.

Vi transmitterer ikke kundeoplysninger krypteret. Oplysninger afgivet til Rorvigdessert.dk videregives eller sælges på ingen måde til tredjemand, og vi registrerer ingen personfølsomme oplysninger.